Caracteristici modul contabilitate

Modulul ESRP este destinat înregistrării formulelor contabile primare, în sintetic sau analitic (număr nelimitat de nivele) prin care, fără alte intervenţii sau înregistrări redundante se obţin situaţiile şi rapoartele necesare evidenţei contabile a societăţii comerciale sau instituţiei bugetare.

Principalele funcţiuni ale modulului sunt:

 • definirea structurii agentului economic (balanţă elementară – de sine stătătoare sau cumulativă – cumulează mai multe balanţe elementare), a datelor de înregistrare fiscală şi persoanelor autorizate;
 • definirea structurii de conturi (câte grupuri de analitice, câte cifre pentru acestea, iar pentru bugetari, conturile de execuţie, pe diferite tipuri de finanţări);
 • preluarea şi actualizarea planului de conturi general, introducerea analiticelor specifice unităţii (furnizori, decontări, etc.);
 • permite evidențe contabile paralele în lei și valută
 • introducerea datelor de pornire a balanţei în conformitate cu perioada de start a înregistrărilor;
 • preluarea şi actualizarea clasificării bugetare căreia îi aparţine beneficiarul (pentru instituţii finanţate);
 • definirea centrelor de cost sau altor clasificări proprii agentului (dacă este cazul);
 • înregistrarea formulelor contabile în analitic, grupate pe note şi catalogate pe diferite criterii (centre de profit şi pierdere, proiecte, iar pentru instituţii, în funcţie de clasificarea bugetară: capitole, subcapitole, articole şi aliniate, după clasificarea dată de Ministerul de Finanţe la data achiziţiei modulului). Operaţiile în valută se vor înregistra ca atare, modulul făcând automat înregistrarea în lei corespunzătoare.
 • preluarea la cerere a formulelor contabile generate în mod automat de celelalte module;
 • pentru bugetari, înregistrarea angajamentelor şi a ordonanţărilor în conturile din afara bilanţului;
 • înregistrarea plăţilor efectuate conform finanţării (pentru bugetari);
 • obţinerea de situaţii şi rapoarte recalculate la orice dată, indiferent de perioada de lucru. Rapoartele pot fi salvate direct în Excel, World sau Pdf.
  Dintre rapoartele mai importante, enumerăm:
  • fişe de cont sintetice şi analitice în lei şi valută
  • cartea mare
  • registrul de casă (în lei şi valută)
  • registrul jurnal
  • operaţiuni diverse
  • balanţa financiară sintetică şi analitica, pe grupe etc.
  • execuţia cheltuielilor bugetare (pentru bugetari)
  • situaţia ordonanţărilor (pentru bugetari)
  • bilanţul
  • contul de profit şi pierdere (contul de rezultat patrimonial pentru bugetari)
 • închiderea perioadei (anului, pentru bugetari) de lucru (înregistrările se vor face în continuare, chiar dacă anul nu este închis, toate rapoartele putând fi scoase cu solduri iniţiale corect calculate);
 • consultarea oricăror înregistrări/situaţii anterioare prin accesul la arhive. 

Add comment

Comodo SSL